Zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych

podczas Mszy św. i nabożeństw w kościele może brać udział oprócz celebrujących (kapłan, organista, zakrystianin (-ka),

ministrant i posługujący przy ołtarzu)  jedynie 5 osób  (PRAKTYCZNIE PRZEDSTAWICIELE RODZIN ZAMAWIAJĄCYCH INTENCJE) !

Msze święte w kościołach i kaplicach filialnych są odwołane !

ODWOŁANE SĄ SPOTKANIA, NAUKI PRZEDŚLUBNE, COMIESIĘCZNE ODWIEDZINY CHORYCH !

OSOBY  MAJĄCE  ZAPLANOWANY  CHRZEST  LUB  ŚLUB

ALBO ODWOŁUJĄ WYZNACZONY TERMIN, ALBO DECYDUJĄ O SPOTKANIU DLA 5 OSÓB !

 NOWEGO  TERMINU  ŚLUBU  NIE MOŻNA  WYZNACZAĆ  NA  PIĄTEK ,  GDYŻ  JEST  TO  DZIEŃ  POSTU  !

 

 

OGŁOSZENIA   PARAFIALNE

NIEDZIELA     PALMOWA             5.04.2020 r.

1. Przeżywamy Niedzielę Palmową, wsłuchiwanie się w opis Męki Pańskiej i przeżycie pamiątki triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy przybliżają nas do wielkanocnej radości z powitania Zmartwychwstałego.

O godz. 11.30 łączymy się w modlitwie za pośrednictwem Radia Plus Gryfice, aby w naszych domach podnieść wysoko przygotowaną palmę, a zwłaszcza pomodlić się wspólnie modlitwą Ojcze nasz … Chwała Ojcu…  oraz  Któryś za nas cierpiał rany… (3x) i przyjąć błogosławieństwo poświęcenia za pośrednictwem radia.

Prośmy Chrystusa o ocalenie od epidemii, a zwłaszcza o wolność od choroby grzechu.

Pamiętajmy o religijnej atmosferze przeżywania tajemnic WIELKIEGO TYGODNIA mimo atmosfery izolacji w domach, z wielkim skupieniem i modlitwą.

BĘDZIEMY  UCZESTNICZYLI

W  CELEBRACJI   TRIDUUM  PASCHALNEGO

ZA POŚREDNICTWEM  transmisji  w  RADIO PLUS  -  90,7

- WIELKI CZWARTEKMsza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.

- WIELKI PIĄTEKobrzędy Wielkiego Piątku o godz. 18.00.

                                             Adoracja przy Bożym Grobie dla pojedynczych osób – od godz. 7.00

                                             Droga Krzyżowa o godz. 15.00

- WIELKA SOBOTA – nabożeństwo Wigilii Paschalnej o godz. 18.00.

                                            Adoracja przy Bożym Grobie dla pojedynczych osób – od godz. 7.00

Podczas adoracji możliwość sakramentalnej spowiedzi dla osób które o to poproszą.

Pasterze Kościoła przypominają o żalu doskonałym i dyspensie od sakramentalnego rozgrzeszenia dla wszystkich, którzy są chorzy, objęci kwarantanną, bądź muszą przebywać w izolacji.

Mogą aktem żalu doskonałego dostąpić ODPUSTU  ZUPEŁNEGO spełniając:

* wzbudzenie żalu za grzechy i postanowienie zmiany

* modlitwa (udział w transmisji Mszy św., Różaniec, Droga Krzyżowa, inne modlitwy)

* postanowienie odbycia spowiedzi sakramentalnej w najbliższym czasie po ustaniu izolacji

* zadośćuczynienie

* powierzenie Bogu intencji Ojca Świętego. Z wdzięcznością korzystajmy z przywilejów odpustu.


2. Tegoroczne poświęcenie pokarmów w Gryficach przeżyjemy za pośrednictwem Radia Plus Gryfice: 

POŚWIĘCENIE POKARMÓW TRANSMITOWANE PRZEZ RADIO

dokonane zostanie dla Rodzin zgromadzonych przy radioodbiornikach:

* w WIELKĄ SOBOTĘ o godz. 9.30,  10.30  i  11.30  oraz

* w Niedzielę Zmartwychwstania rano o godz. 10.00.

Ojciec rodziny uczyni znak Krzyża nad pokarmami w koszyczku, a zgromadzeni w naszych domach będą towarzyszyć modlitwie kapłana transmitowanej przez radio.

Gdyby śniadanie rozpoczęło się wcześniej – na czas modlitwy poświęcenia - przerwiemy posiłek i stojąc będziemy uczestniczyli w modlitwie.


3. Uroczysta REZUREKCJA transmitowana będzie o godz. 6.00. W Wielkanoc nie będzie Mszy św. o godz. 7.30 i na wioskach.

Będą Msze św. o godz. 8.30;  10.00;  11.30 (radiowa);  13.00  i  18.  

Drugi Dzień Świąt – wg porządku niedzielnego, 11.30 (transmisja radiowa).


4. Odwołane są wspólne spotkania formacyjne, nabożeństwa, nauki przedślubne.

Nie będzie pierwszosobotnich wizyt kapłana u chorych.


5. Droga Krzyżowa - transmisja w Radio Plus Gryfice w piątek o g. 15.00; można też odprawić prywatnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej np. odczytując rozważania z książeczki.


6. Przypominamy  o  przestrzeganiu  zaleceń  służb  sanitarnych  i o roztropności.

Podczas sprawowania liturgii w świątyni może przebywać jedynie 5 osób, a więc przedstawiciele rodzin zamawiających intencję Mszy świętej.

Zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa Metropolity do odwołania została udzielona DYSPENSA OD OBOWIĄZKU UCZESTNICZENIA WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ. Każdy korzystający z tej dyspensy zobowiązany jest do wysłuchania Mszy  św. w domu oraz do szczerej modlitwy


7. Nabożeństwo Gorzkich Żali jeszcze dziś w Niedzielę Palmową o 17.30 za pośrednictwem Radia Plus Gryfice.


 8. Dziękujemy Bogu za Rekolekcje Parafialne odprawione w tym roku za pośrednictwem Radia Plus Gryfice. Ojciec Rekolekcjonista przybliżył nam istotę Triduum Paschalnego i Świat Wielkanocnych, wiele osób słuchało codziennych transmisji z naszego kościoła nauk przygotowanych po profesorsku przez Księdza Bogdana Bielę z Katowic. W tych niełatwych okolicznościach obostrzeń sanitarnych doceniamy skarb posiadania radia katolickiego, dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas obsługując kilkugodzinne transmisje. Bóg zapłać ! Niech usłyszane słowo Boże przynosi plon życia chrześcijańskiego w naszych sercach. Gdy nadejdzie spokój sanitarny owocność rekolekcji potwierdzimy dobrą spowiedzią sakramentalną.


 Chętnych informujemy, że w kościele są do wzięcia świece wielkanocne oraz cukrowe baranki wielkanocne.

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na do skarbon, na tacę i za pośrednictwem konta bankowego.


W ubiegłym tygodniu odeszli do Boga z naszej wspólnoty: Krystyna Nowicka l.82; Leokadia Luterek l.90. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie ….


MODLITWA  NAD  POKARMAMI  (ŚWIĘCONKĄ)  NA  STÓŁ  WIELKANOCNY:

W naszej parafii poświęcenie pokarmów może odbyć się przez wspólną modlitwę za pośrednictwem Radia Plus Gryfice (90,7 MHz).

Uczestnictwo w tej modlitwie za pośrednictwem radia spełnia w zastępstwie obrzęd poświęcenia.

W razie potrzeby nad pokarmami (święconką) modlą się członkowie rodziny:

Prowadzący (np. ojciec rodziny):

W imię Ojca i Syna I Ducha świętego.

Wszyscy: Amen.

Prowadzący:

Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zmartwychwstania, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu.  Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii świętej dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb (czyni znak krzyża dłonią nad pieczywem). Baranku Boży, który obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy (czyni znak krzyża dłonią nad pokarmami), które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego, którego Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej wieczerzy. Pobłogosław naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.  Chryste, życie i Zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia. Daj nam wszystkim dojść do wieczystej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


 

 

REKOLEKCJE   AD   2020

TEKSTY  DO  MEDYTACJI

 

Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości

5 Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020

1 czytanie: Ez 37, 12-14

 Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego - Kto jest Twoim Bogiem? co jest Twoim grobem? gdzie jest moja Ojczyzna?

Psalm 139

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *

Panie, wysłuchaj głosu mego.

Czy mówisz/wołasz do Pana? Co do niego mówisz? Jesteś autentyczny w tym wołaniu!

2 czytanie: Rz 8,8-11

 Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia –

Jakość czy jakoś - jak żyjesz? Czy i jak pozwalam Duchowi Świętemu działać w moim życiu

Ewangelia: J 11,1-45

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?

Jezus zapłakał.

Nad czym w Twoim życiu Jezus by zapłakał?

Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli.

Jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą

Ufasz Jezusowi?

Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś – 

Dziękujesz, że Bóg wysłuchał Twoją prośbę?

Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego 

A Ty wierzysz?

Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić

Co mnie krępuje abym doświadczał nowego życia w sobie (grzechy, wady, brak ufności, brak kontaktu, fałszywy obraz Boga)?

Pozwalam Bogu, aby rozwiązywał moje więzy w sakramencie pokuty?

 


 

Poniedziałek 30.03.

Czytanie: Dn 13, 41c-62

Ona zaś, płacząc, podniosła wzrok ku Niebu, bo serce jej było pełne ufności w Panu.

Ufasz Panu? podnosisz wzrok ku niebu z ufnością?

Zgromadzenie dało im wiarę jako starszym ludu i sędziom.

Komu wierzysz? dajesz wiarę komuś, bo wydaje się mądry i doświadczony? gdzie szukasz mądrości ?

Wiekuisty Boże, który znasz to, co jest ukryte, i wiesz wszystko, zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie. Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mnie oni złośliwie obwiniają.

Wołasz do Boga kiedy Ci źle, dajesz Mu poznać swoje serce i myśli?

A Pan wysłuchał jej głosu.

Wierzysz, że Bóg nas zawsze wysłuchuje?

Zestarzałeś się w przewrotności, a teraz wychodzą na jaw twe grzechy, jakie poprzednio popełniłeś, wydając niesprawiedliwe wyroki. Potępiałeś niewinnych i uwalniałeś winnych, chociaż Pan powiedział: Nie przyczynisz się do śmierci niewinnego i sprawiedliwego

Czy te słowa mąż sprawiedliwy może powiedzieć do Ciebie?

Całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala tych, co pokładają w Nim nadzieję.

Szukam dobra i sprawiedliwości? Cieszę się, kiedy sprawiedliwości staje się za dość?

Psalm 23.

Pan jest moim pasterzem, † niczego mi nie braknie.

Jest Twoim pasterzem? Wierzysz w to? Pozwalasz Mu się prowadzić?

Bo Ty jesteś ze mną. Stół dla mnie zastawisz.

Doceniam rolę Eucharystii w moim życiu? Co robię aby w niej bardziej świadomie, czynnie i owocnie uczestniczyć?

Ewangelia J 8, 1-11

Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.

Ile razy wystawiasz Boga na próbę?

Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi.

Kto z was jest bez grzechu? Co Jezus pisał na ziemi? Co napisałby o Tobie?

Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku.

Kiedy byś odszedł? A może zostałbyś na środku?

I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz.

To właśnie do Ciebie mówi to dzisiaj Bóg

 


 

Wtorek 31.03.

Czytanie: Lb 21, 4-9

Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi.

A Ty co mówisz przeciwko Bogu, Kościołowi, bliźniemu?

Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny.

O co masz do niego pretensje?

Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana.

Potrafisz się przyznać do swoich szemrań i poprosić o pomoc ?

Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu.

Częściej patrzysz na węże na ziemi czy na niebo i na to co w górze? Patrzysz na krzyż? Kontemplujesz oblicze Chrystusa cierpiącego? Jaką rolę spełnia w moim życiu?

Psalm 102

W dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj.

 Poganiasz Boga?

Pan przychyli się ku modlitwie opuszczonych * i nie odrzuci ich modłów.

Wierzysz z głębi serca, że Bóg wysłuchuje? że On słyszy? A więc zależy Ci na spotkaniu z Nim?

Ewangelia J 8, 21-30

On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych»

Gdzie jest Twój świat? Jeśli nie uwierzysz... Wierzysz ? w co wierzysz?

«Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba»

Wywyższasz czy poniżasz w swoim życiu Jezusa? Czynisz co się Jemu podoba? Krzyżujesz Go?

Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego

Uwierzyłeś? Zaufałeś? Kochasz?

 


 

Środa 1.04. (życie to nie żart, masz je tylko jedno)

Czytanie: Dn 3,14-95

Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu! Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś.

Możesz to wypowiedzieć w swoim życiu? Możesz przyjąć/chcesz mieć taką postawę?

Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega (XYZ – Twoje imię), który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. W Nim pokładali ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu bogu poza Nim.

Błogosławisz Boga w każdym położeniu? Swoją postawą potrafisz przekonać największych przeciwników?

Psalm: Dn 3,52-56

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione jest imię Twoje pełne chwały i świętości.

Jestem człowiekiem paschalnym? Powracasz w wyobraźni i na modlitwie do miejsc, w których doświadczyłeś miłości Bożej (do Galilei – do tajemnic radosnych Twojego życia), gdy czułeś się kochany? Co było źródłem tych chwil i uczuć, co je spowodowało? Co było ich efektem w Twoim życiu?

Ewangelia:  J 8,31-42

 Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

Doceniasz, że masz dostęp do Prawdy? Szukasz prawdy w nauce Chrystusa? Trwasz w nauce Chrystusa? Jesteś Jego uczniem? Co robisz, aby być Jego uczniem?

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.

Jezus czyni Cię wolnym. Czy jesteś gotowy zrezygnować z grzechu? Dasz się uwolnić?

Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał

Doświadczam Boga jako Ojca (Abba, Tatusia)? Jak odmawiam Ojcze nasz… ?

  

 

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP

ul. 3 Maja nr 17
72-300 GRYFICE

Telefon

tel. 91 384 24 13

Kancelaria parafialna

Wtorki, Środy, Piątki
w godzinach:
11.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00.