Previous Next

Zapytanie ofertowe - inżynier kontraktu

 

Działając w imieniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP  w Gryficach,   72-300 Gryfice, ul. 3 Maja 17, chciałbym  zaprosić do złożenia oferty na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.  „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach”.

1 link    Zapytanie ofertowe - inżynier kontraktu

2 link    Załączniki - inżynier kontraktu

 

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP

ul. 3 Maja nr 17
72-300 GRYFICE

Telefon

tel. 91 384 24 13

Kancelaria parafialna

Wtorki, Środy, Piątki
w godzinach:
11.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00.