Previous Next

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego - wybór oferty

 

 

Dotyczy postępowania na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZEZ REMONT I KONSERWACJĘ KOŚCIOŁA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W GRYFICACH”

 

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach informuje, iż w postępowaniu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZEZ REMONT I KONSERWACJĘ KOŚCIOŁA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W GRYFICACH”  jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę: Najda Consulting Andrzej Najda, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/14, 70-354 Szczecin

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów na etapie punktowej oceny ofert.

Z poważaniem

Ks. Kazimierz Półtorak

Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach

 

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP

ul. 3 Maja nr 17
72-300 GRYFICE

Telefon

tel. 91 384 24 13

Kancelaria parafialna

Wtorki, Środy, Piątki
w godzinach:
11.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00.