Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: „Wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie i konserwacji kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach”

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zamówienie dotyczy kompleksowego wykonania izolacji pionowych ścian fundamentowych wokół kościoła, wykonania opaski drenażowej wokół kościoła oraz remontu i konserwacji dachu kościoła. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do zapytania ofertowego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

  • 45000000-7 - Roboty budowlane.
  • 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
  • 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne.
  • 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

 

  1. Termin składania ofert: 02.01.2018 r., do godziny 14.00
  2. Miejsce składania ofert: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. 3 Maja 17, 72-300 Gryfice
  3. Forma składania ofert: pisemna
  4. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.10.2018 r.
  5. Warunki udziału w postępowaniu: (opcjonalnie)

Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponować odpowiednim zapleczem osobowym

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena – 100%

 

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są na stronie internetowej zamawiającego pod nazwą – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dla zadania „Wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie i konserwacji kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach”

                        

Załączniki do zapytania ofertowego dostępne do pobrania  <<<tutaj>>>

 

       Zamawiający

Ks. Proboszcz Kazimierz Półtorak

 

 

 

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP

ul. 3 Maja nr 17
72-300 GRYFICE

Telefon

tel. 91 384 24 13

Kancelaria parafialna

Wtorki, Środy, Piątki
w godzinach:
11.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00.