Dotyczy postępowania na wykonanie prac budowlanych polegających na konserwacji szczytów ścian kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach.

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach informuje, iż w postępowaniu na wykonanie prac budowlanych polegających na konserwacji szczytów ścian kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę RAOL Rafał Ziółkowski, ul. Łużycka 30H, 74-300 Myślibórz, oferta uzyskała 100 punktów.


W niniejszym postepowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów na etapie punktowej oceny ofert.

Szczegóły dotyczące wyboru oferty są dostępne na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136230

 

 

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP

ul. 3 Maja nr 17
72-300 GRYFICE

Telefon

tel. 91 384 24 13

Kancelaria parafialna

Wtorki, Środy, Piątki
w godzinach:
11.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00.