Zadania Parafialnego Zespołu Caritas

1. Prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej w imieniu wspólnoty parafialnej.

 • osoby starsze i samotne
 • rodziny wielodzietne
 • osoby niepełnosprawne
 • bezrobotni
 • bezdomni i osoby uzależnione
 • rodziny w trudnej sytuacji materialnej

2. Realizacja programów i akcji ogólnopolskich i diecezjalnych.

3. Tworzenie własnych placówek charytatywno-opiekuńczych

 • jadłodajnie
 • kluby seniora
 • punkty wydawania odzieży i żywności
 • świetlice i przedszkola
 • placówki kolonijne
 • ośrodki wspierania rodziny

4. Niesienie pomocy ofiarom wypadków losowych

 • katastrof naturalnych i żywiołów
 • katastrof komunikacyjnych
 • konfliktów zbrojnych
 • emigrantom i uchodźcom

5. Poszukiwanie i rozpoznawanie potrzeb i problemów występujących na terenie parafii.

 • aktywne gromadzenie informacji
 • przejrzysta ewidencja
 • stały kontakt i okresowa weryfikacja
 • dyżury
 • kontakt z instytucjami pomocy społecznej6. Uwrażliwianie całej wspólnoty parafialnej na problem ubóstwa i chrześcijańskiego miłosierdzia
 • obchody Tygodnia Miłosierdzia i Święta Miłosierdzia
 • czuwania, nabożeństwa, katechezy w parafii
 • gablota i informacje
 • zaproszenia dla nowych członków

7. Troska o formację religijno-duchową członków PZC.

 • rekolekcje i dni skupienia
 • pielgrzymki
 • wspólna Msza Święta
 • spotkania modlitewne

8. Współpraca ze wszystkimi wspólnotami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi w parafii i diecezji.

 • wspólne akcje
 • angażowanie wolontariuszy
 • pomoc w inicjatywach parafialnych

 

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP

ul. 3 Maja nr 17
72-300 GRYFICE

Telefon

tel. 91 384 24 13

Kancelaria parafialna

Wtorki, Środy, Piątki
w godzinach:
11.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00.