V   NIEDZIELA   WIELKIEGO   POSTU                           26.03. 2023

  7:30 † ADAM  PAULUS;  JAN

  8:30 † LUCYNA,  EDWARD,  ELŻBIETA,  ZOFIA  BLUMENSZTAJN

10:00 † ROZALIA, BAZYLI  MAJOR  i  zm.  z rodz. MAJOR

11:30 † SABINA  HOŁUBCZAK

13:00 † KRZYSZTOF  WISŁAWSKI  (2)

18:00 † ARKADIUSZ  RZĄSA  (30)

18:00 † WALENTY  KULIKOWSKI  (5)

 


  PONIEDZIAŁEK                                                                  27.03.2023

  6:30 † BOŻENA  PUSZKAREK  -  9 miesięcy po śmierci

18:00 † SABINA  HOŁUBCZAK – zakończenie Gregorianki

18:00 ZUZANNA  PASTERNAK

 


 WTOREK                                                                              28.03.2023

  6:30 † GENOWEFA LEWANDOWSKA  (1)

18:00   O POTRZEBNE ŁASKI DLA CZŁONKÓW RODZINY MISYJNEJ ORAZ ICH RODZIN

18:00 † GENOWEFA  (29);  STANISŁAW  (20)  GRZELAK

 


ŚRODA                                                                                   29.03.2023

  6:30 † JANINA  KLATKA – od siostry Moniki z rodziną

  9:00 † IRENA i EDWARD  WIECZORKOWIE oraz za ich zm. rodziców

18:00 † TADEUSZ, MICHALINA  HYSA;  DAMIAN SKRZYCKI

18:00 † JÓZEF CHYLA (10); JAN i ZOFIA  MOTAŁA oraz za zm. z ich rodzin

 


  CZWARTEK                                                                         30.03.2023

  6:30 † ZA  DUSZE  W  CZYŚĆCU  CIERPIĄCE

18:00 † MAREK  JARZĄBEK  (1)

 


PIĄTEK                                                                                 31.03.2023

  6:30 † KRYSTYNA i ZYGMUNT  BIAŁEK;  AMELIA i JULIA JEDYNAK

  9:00 † MARIA (8)  i  EDWARD  ZYKUS

18:00 † HELENA (2) WÓJCIAK;  JAN (2) i STANISŁAW  PABIANEK

 


SOBOTA                                                                                01.04.2023

  6:30 † STANISŁAWA  MEHAL i zm. z rodz. MEHAL i PLEZIA

  6:30 † JANINA  GAJEWSKA  -  miesiąc po pogrzebie

18:00 † TERESA  SZEWCZYK (1);  JAN STAWICKI (2)

18:00   O BOŻE BŁOGOSŁ., POTRZEBNE ŁASKI i SZCZĘŚLIWY POWRÓT DO DOMU DLA SZYMONA, ŁUKASZA i JAKUBA

 


  N I E D Z I E L A     P A L M O W A                                   02.04.2023

  7:30 † STANISŁAW WRÓBEL (11) i zm. z rodz. WRÓBEL, MIELNICZEK i SKROBAN

  8:30 † WANDA  KRĘŻEL

10:00 † BARBARA i MARIAN RUPENTAL i zm. rodziców i braci z rodz. MICHALSKICH

11:30 † ZUZANNA  PASTERNAK

13:00 † GRAŻYNA  SZUTER  (5)

18:00 † JÓZEF BIWOJNO i ALBINA (k)  BIWOJNO

18:00 † MARCEL, KATARZYNA, ANTONI, ANNA i MICHAŁ SZCZUPACZYŃSCY

 


 

 

 

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP

ul. 3 Maja nr 17
72-300 GRYFICE

Telefon

tel. 91 384 24 13

Kancelaria parafialna

Wtorki, Środy, Piątki
w godzinach:
11.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00.