V   NIEDZIELA  WIELKANOCNA                                    19.05. 2019

     7:30 † CZESŁAW OLIZARCZYK

     8:30 †  JANIANA PILIPIEC (greg. 15)

     8:30 †  JAN, MARIA, MARIA, ALBERTYNA LUDKO; ANNA SAJKO

   10:00 † JANINA i IGNACY SITAREK; LUCYNA KOWALSKA

   11:30 † EDWARD (16) KRYSTYNA GRABCZYŃSCY

   13:00 † Zm. z rodz. DĄDELEWSKICH, ARSOBÓW, HUSZCZA;  PAWEŁ DOBROGOSZ

   18:00 † BŁASZCZUK FRANCISZEK

   18:00 † JADWIGA, TADEUSZ KAJEWSCY; zm. z rodz.  KAJEWSKICH i FLEJSZMANÓW


 PONIEDZIAŁEK                                                      20.05. 2019

     6:30 † MIKOŁAJ FIR, KATARZYNA, ROZALIA, MICHAŁ, JAN z rodz. BARĆ i z rodz. KUNOWSKICH;  ZBIGNIEW OLEK

   18:00 † JANINA PILIPIEC – 1    rocz. śmierci

   18:00 † JANINA PILIPIEC – (greg.16)

   18:00 † KSAWERA (ona), EUGENIUSZ WIESETEK


 WTOREK  -                                                            21.05. 2019

     6:30 †  JANINA PILIPIEC – (greg.17)

   18:00  O BOŻE BŁOGOSŁ. DLA MARTY I  JANA

   18:00 † STANISŁAW, ANIELA,  FELICJA NOWAKOWIE

   18:00 † Zm. z rodzin MICHNICZ i  HAMADYK


   ŚRODA                                                               22.05.2019 

        6:30 † ADAM FALARCZYK

        9:00 † ANTONI, ELEONORA  PIWOWARCZYK

      18:00  ODPUST  KU  CZCI  ŚWIĘTEJ  RITY

      18:00 †  JANINA PILIPIEC – greg.18

      18:00 †  CZESŁAW PURGAŁ (2)

      18:00 †  PRZYBYLSKA DANUTA;  ADAM KRZYŻANOWSKI


  CZWARTEK                                                          23.05. 2019

       6:30 † JANINA PILIPIEC – (greg.19)

       6:30   O BOŻE BŁOGOSŁ. I ŚWIATŁO DUCHA ŚW. DLA  CHOREGO RYSZARDA

     18:00 † MARIANNA, ZOFIA, EUGENIUSZ, TADEUSZ

     18:00 † ANNA PANACHIDA (13) i zm. z rodziny

     18:00 † HENRYK NIEWIADOMSKI (33); rodzice MARIANNA i ALEKSANDER; teściowie MARIANNA i IGNACY


  PIĄTEK                                                               24.05.2019

       6:30 † S. KRYSTYNA ERBAN

     18:00 † DOMICELA, STANISŁAW DEMBSCY

     18:00 † JANINA PILIPIEC – (greg.20)

     18:00 † HELENA, JÓZEF, ROMAN z r. GRABOWSKICH;  FRANCISZKA (ona) SZCZEPAŃSKA;  JACEK ŚNIADY


 SOBOTA                                                               25.05.2019

      6:30 † S. ZBIGNIEWA BALCER

    18:00 † JANINA PILIPIEC – (greg.21)

    18:00 † MARIANNA, KLEMENS

    18:00 O BOŻE BŁOG. DLA ZOFII KUBIAK (Imieni. i Dzień Matki)


 VI   NIEDZIELA  WIELKANOCNA                          26.05. 2019

     7:30 † JANIANA PILIPIEC (greg. 22)

     7:30 †  MIKOŁAJ - 1 rocz. śmierci

     8:30 †  HELENA, JAN  LADA

     8:30 †  DANUTA BUDZYŃSKA (22);  rodzice JAN, KAROLINA  BUCZAK

   10:00  O BOŻE BŁOG. DLA MAJI Z OK. 10 URODZIN

   10:00  Z OK. 20 R. ŚLUBU JOANNY I JACKA O BOŻE BŁOG. DLA NICH I DLA ICH DZIECI I ICH RODZIN

   11:30 † CZESŁAW, FRANCISZKA (ona), STANISŁAW, FELICJA,  PIOTR, JERZY z rodz. REBELKÓW

   13:00 † KRYSTYNA, JÓZEF SIKORA; i zm. z r. ĆWIKLIŃSKICH i SIKORÓW

   18:00 † WITOLD JABŁONOWSKI (2)

   18:00 † PIOTR FIJAŁ (30), ANTONINA i WOJCIECH FIJAŁ

 

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP

ul. 3 Maja nr 17
72-300 GRYFICE

Telefon

tel. 91 384 24 13

Kancelaria parafialna

Wtorki, Środy, Piątki
w godzinach:
11.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00.