XI   NIEDZIELA   ZWYKŁA                                      13.06. 2021

   7:30 † JÓZEF, ANDRZEJ, HENRYK, ROZALIA  TOMCZEWSCY; ALINA i WIKTOR  KONDRATOWICZ

   8:30 † DOMINIKA (k) (20);  HILARY (25);  KAZIMIERZ, JAN FILIŃSCY; 

   8:30JULIA  STRAUS

 10:00 † ANNA  CZAJKOWSKA (17);  WITOLD, JÓZEFA (k)

 11:30 † HELENA, KONSTANTY  LACHOWICZ i zmarli z rodziny

 13:00 † ANTONI  DOJLIDKO – z okazji ziemskich imienin

 18:00 † JAN, TADEUSZ BARTCZAK;   MAGDALENA, HELENA, CZESŁAW WIELGUS;   JÓZEF JARZĄB;   TADEUSZ MIŁOSZ

 18:00 MARCIN  CHOJNACKI – miesiąc po pogrzebie int. od Przyjaciół


    PONIEDZIAŁEK                                                     14.06. 2021

   6:30KAROL  MICHNIEWSKI – miesiąc po pogrzebie

   6:30 EDWARD (7), WIESŁAWA (k)  ANDRES

 18:00 † HELENA  GRABOWIECKA – greg.11

 18:00  W 90. R. UR. TERESY TARNAWSKIEJ W PODZIĘKOW. ZA PRZEŻYTE LATA Z PROŚBĄ O BOŻE BŁOGOSŁ. I

                                         POTRZEBNE ŁASKI, O ZDROWIE I SIŁY NA DALSZE LATA


  WTOREK                                                                  15.06.2021

    6:30  O BOŻE BŁOGOSŁ., OPIEKĘ MATKI BOŻEJ I POTRZEBNE ŁASKI  DLA  JOLANTY Z OK. IMIENIN

    6:30 STANISŁAW  KAŹMIERSKI  (10)

  18:00 HELENA  GRABOWIECKA – greg.12

  18:00ZOFIA  ZUZEWICZ


ŚRODA                                                                       16.06.2021

    6:30 HELENA  GRABOWIECKA – greg.13

    6:30 ZOFIA  SZCZEPANEK – tydzień po pogrzebie

    9:00   O BOŻE BŁOGOSŁ., OPIEKĘ MATKI BOŻEJ DLA JOLANTY Z OKAZJI IMIENIN

  18:00 ANNA i STEFAN  SZAWEŁA;   MARIA, ZYGMUNT BILCZEWSCY;   TERESA i ZYGMUNT

  18:00 † KRYSTYNA BARAN (13); TEODOZJA i STANISŁAW BARAN


   CZWARTEK                                                              17.06.2021

   6:30ELŻBIETA  STANGREDZKA – miesiąc po pogrzebie

   6:30 † SANDRA KOWALSKA;  PATRYK STĘPKOWSKI; ZYGMUNT i ZOFIA STĘPKOWSCY;   ELIZA DANKOWSKA

 18:00 HELENA  GRABOWIECKA – greg.14

 18:00   O BOŻE BŁOGOSŁ., POTRZEBNE ŁASKI, ZDROWIE I SIŁY Z OK. IMIENIN DLA JOLANTY – int. od wspólnoty Posłani


PIĄTEK                                                                         18.06.2021

   6:30HELENA GRABOWIECKA – greg.15

   6:30JANINA i PIOTR  KRĘŻEL

 18:00 † BOGDAN  KAMIŃSKI – o radość życia wiecznego


SOBOTA                                                                        19.06. 2021

   6:30ZUZANNA  PASTERNAK

 14:00 ślubna

 16:00 ślubna

 17:00 ślubna

 18:00 HELENA  GRABOWIECKA – greg.16

 18:00MARIA  HELEWSKA – miesiąc po śmierci


   XII   NIEDZIELA  ZWYKŁA                                         20.06. 2021

   7:30 † KAROLINA, KAZIMIERZ DUPAK;   STANISŁAWA (k), WŁADYSŁAW, ZENON, JÓZEF

   8:30 † HELENA i JAN  LADA;  ZOFIA i KAZIMIERZ MAŚKO

   8:30PAULINA ZWONIK (21),  WIKTOR ZWONIK (31)

   9:30     POŚWIĘCENIE  NOWEJ  KOMENTY  P.S.P.

   9:30 † BRONISŁAWA (k) WOŁOSZCZAK (11), WŁADYSŁAW, STANISŁAW, PAWEŁ i ANDRZEJ

 11:30 † Ks. MARIAN  BŁASZCZUK – śp. z ok. 55 rocz. Święceń; EUGENIA i FRANCISZEK

 13:00   Z OK. 50 R. ŚLUBU ZA JANINĘ i JANA KRAWCZYŃSKICH oraz W 25 R. ŚLUBU IZABELI i KRZYSZTOFA KRAWCZYŃSKICH O

                                      BOŻE BŁOGOSŁ., POTRZEBNE ŁASKI I OPIEKĘ MATKI BOŻEJ

 13:00 † WŁODZIMIERZ  WOTAWA – miesiąc po śmierci

 18:00 † JADWIGA  STARTEK; ALEKSANDER i KRZYSZTOF  STARTEK

 18:00 HELENA  GRABOWIECKA – greg.17


 

 

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP

ul. 3 Maja nr 17
72-300 GRYFICE

Telefon

tel. 91 384 24 13

Kancelaria parafialna

Wtorki, Środy, Piątki
w godzinach:
11.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00.