Previous Next

Pielgrzymka na Jasną Górę

Galeria

"Pielgrzymka jest aktem religijnym, dziękczynnym i pokutnym. Ma charakter niecodziennych, wędrownych rekolekcji z bogatym programem różnych form dzielenia się słowem i przemyśleniami, modlitwy, konferencji i dyskusji oraz spotkania w Eucharystii
i Sakramencie Przebaczenia. Duch modlitwy i zdyscyplinowanie są znakiem prawdziwego
i pełnego uczestnictwa w pielgrzymce."

 

21 września 2022 roku z parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gryficach wyruszyła Pielgrzymka na Jasną Górę, w tym roku śladami świętej Siostry Faustyny Kowalskiej oraz Św. Jana Pawła II.

Po zajęciu miejsc w autokarze o godz. 2:30 wyruszyliśmy w drogę.

Trasa pielgrzymki biegła od Świnic Warckich i Głogowca, przez Kalwarię Zebrzydowską. Następnie Kraków. Kolejnymi przystankami były Wadowice oraz Łagiewniki. Aż w końcu dotarliśmy do celu wspólnego pielgrzymowania – Czarnej Madonny.

Kierownictwo organizacyjne i duchowe nad naszą grupą objął ks. Łukasz Wdowczyk. Głównymi animatorami, poczynając od pięknego śpiewu podczas pielgrzymki do czytań
i służenia do Mszy Świętej była Wspólnota Modlitewna POSŁANI oraz Wojownicy Maryi.

Patrząc na każde miejsce tegorocznego pielgrzymkowego szlaku, nie łatwo opisać wszystko co ujrzeliśmy i przeżyliśmy, jednak postaram się odrobinę przybliżyć kolejne etapy tej wyjątkowej pielgrzymki.

ŚWINICE WARCKIEto mała parafia Diecezji Włocławskiej na pograniczu Wielkopolski
i Mazowsza, między arcybiskupim Uniejowem i królewską Łęczycą. Swoją sławę zawdzięcza św. Siostrze Faustynie Kowalskiej, która tutaj przyszła na świat, tutaj została ochrzczona
i tutaj przez szesnaście lat – połowę swego ziemskiego życia – wzrastała w łasce u Boga. Neoklasycystyczny kościół p.w. św. Kazimierza w Świnicach Warckich to dziś Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Siostry Faustyny, licznie odwiedzane przez pielgrzymów z kraju
i zagranicy. Tu właśnie w 1935 r. święta Faustyna, Apostołka Bożego Miłosierdzia doznała objawienia i tu znajduje się chrzcielnica, przy której została ochrzczona oraz konfesjonał, przy którym się spowiadała. Stojąc przy chrzcielnicy św. Faustyny, za Sługą Bożym Janem Pawłem Wielkim, można powtórzyć słowa: „Dla Niej, tutaj wszystko się zaczęło”. Na Ziemi Świnickiej mówi się o Niej: Mistyczka z Głogowca.

GŁOGOWIEC to pobliska wieś, w której znajduje się dom rodzinny św. Faustyny,
w którym mieści się niewielkie muzeum. Zobaczyć tu można m.in. pamiątki rodzinne
i archiwalne fotografie. Helena Kowalska – zakonne imię Maria Faustyna – przyszła na świat w wigilię święta Matki Bożej Częstochowskiej, dnia 25 sierpnia 1905 roku. W diecezji kujawsko-kaliskiej był to pierwszy rok obchodów uroczystości ku czci Jasnogórskiej Matki
i Królowej, która dla Ojczyzny pogrążonej w głębokiej niewoli zaborów była jedyną nadzieją. Helenka urodziła się jako trzecie z dziesięciorga dzieci Stanisława i Marianny Kowalskich.

SANKTUARIUM PASYJNO-MARYJNE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ należy do najważniejszych miejsc kultu pasyjnego i maryjnego w Polsce. To wyjątkowe miejsce pod względem religijnym i kulturowym, rocznie odwiedza ponad 1,5 miliona pielgrzymów.
A wszystko zaczęło się na początku XVII wieku. Jak głosi legenda, wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski miał pewnego dnia ujrzeć na wzgórzu Żar trzy płonące krzyże, unoszące się ku niebu. W tym miejscu w 1602 roku ufundował kościółek
i przekazał go w opiekę zakonowi bernardynów. Z czasem kompleks zaczął się rozrastać. Wybudowano barokowy kościół, w którym umieszczony jest cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej, następnie klasztor bernardynów. Obydwie budowle zostały wzniesione według projektu architekta Jana Marii Bernardoniego oraz architekta i złotnika flamandzkiego Pawła Baudartha. Spod jego ręki wyszły także prawie wszystkie kapliczki na kalwaryjskiej drodze krzyżowej, nazywanej drużkami kalwaryjskimi. A także pustelnia Pięciu Braci Polaków oraz kaplica świętej Marii Magdaleny. Wzorem do ich budowy była Droga Krzyżowa Pana Jezusa w Jerozolimie. W barokowej bazylice przechowywany jest otoczony kultem cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej podarowany sanktuarium w 1641 roku.
W 1979 roku sanktuarium odwiedził święty Jan Paweł II podnosząc je do rangi bazyliki mniejszej. Papież bywał tu jeszcze jako świecki, a następnie biskup krakowski. Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie i przy różnych okazjach podkreślał swoje wielorakie związki
z sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej do którego pielgrzymował od dzieciństwa. To jedno z najważniejszych polskich sanktuariów zostało w 1999 roku wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

KRAKÓW to jedyne miasto na świecie, które posiada miejsca związane niemal z całym życiem św. Jana Pawła II. Można znaleźć tu miejsca, które pamiętają Go jako studenta polonistyki, robotnika, aktora, poetę, seminarzystę, młodego księdza odprawiającego swe pierwsze msze św., uniwersyteckiego wykładowcę, duszpasterza studentów i rodzin, biskupa, metropolitę krakowskiego i wreszcie - jako Głowę Kościoła katolickiego. Karol Wojtyła
i św. Jan Paweł II jest i zawsze będzie obecny w Krakowie. Odwiedziliśmy takie miejsca jak:

Katedra Wawelska

W podziemiach Katedry 2 listopada 1946 roku ks. Karol Wojtyła odprawił swoją pierwszą mszę św., mszę prymicyjną, m.in. w intencji swych zmarłych rodziców i brata. W uroczystość św. Wacława, patrona Katedry, 28 września 1958 roku, ks. Karol Wojtyła został konsekrowany na biskupa. Jako motto na swoim herbie wybrał łacińskie słowa TotusTuus (Cały Twój). Będąc Następcą św. Piotra w Rzymie św. Jan Paweł II również przybywał do Katedry. Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, w 900 rocznicę męczeńskiej śmierci św. Stanisława (1979), modlił się przy jego grobie, a osiem lat później (1987) - sprawował Najświętszą Ofiarę przy łaskami słynącym Krzyżu Królowej Jadwigi, rozpoczynając homilię słowami „Krzyżu witaj...”

Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej

Karol Wojtyła przebywał tu w 1945 roku jako student Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Kościół św. Franciszka z Asyżu

Ks. Karol Wojtyła ma w tym kościele "swoją" ławkę, opatrzoną tabliczką z napisem "Tu modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II". Od czasów studenckich bardzo często przychodził tu się modlić.

Pałac Biskupów Krakowskich i „okno papieskie”

Karol Wojtyła zamieszkał tu 10 sierpnia 1944 roku jako student konspiracyjnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 roku z rąk księcia kard. Adama Stefana Sapiehy w jego prywatnej kaplicy właśnie w Pałacu Biskupim w Krakowie. W tutejszej Kurii Metropolitalnej od 1958 roku ks. Karol Wojtyła pełnił posługę biskupa, a potem - metropolity krakowskiego aż do 16 października 1978 roku – dnia wyboru na Stolicę Apostolską. Ojciec Święty Jan Paweł II mieszkał w tym Pałacu podczas wszystkich swoich pielgrzymek do Krakowa. Krakowski adres ul. Franciszkańska 3, a jest to właśnie adres Pałacu Biskupiego, jest znany niemal wszystkim Polakom. Nad portalem wjazdowym do pałacu znajduje się słynne "okno papieskie", z którego Ojciec Święty pozdrawiał przybyłą na spotkania z Nim ludność i młodzież Krakowa, z którego odbywał swoje prywatne spotkania z Polakami. To tutaj specjalnie dla nas, odprawił uroczystą Mszę Świętą, nasz ksiądz opiekun Łukasz Wdowczyk.

WADOWICE. Karol Wojtyła spędził w Wadowicach pierwsze 18 lat życia. Jak sam powiedział, tu w tym mieście w Wadowicach wszystko się zaczęło! W rodzinnym mieście znajdziemy wiele miejsc nie tylko związanych z  przyszłym Papieżem, ale również pamiętających Jego czasy. Najważniejsze z nich prezentuje Szlak Karola Wojtyły, który prowadzi nas ścieżkami papieża Jana Pawła II. Na trasie znajdziemy m.in. dom rodzinny (nowoczesne Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Jego sercem jest mieszkanie państwa Wojtyłów, gdzie urodził się przyszły Papież), kościół parafialny - Bazylika Ofiarowania Najświętszej Marii Panny (w tym kościele przy chrzcielnicy w kaplicy Świętej Rodziny, 20 czerwca 1920 r., przyszły Święty otrzymał imiona Karol Józef. Następnie przystąpił do pierwszej Komunii Świętej i do bierzmowania. Pełnił tutaj także posługę ministranta.  W 2011 r., w sześć lat po śmierci Jana Pawła II, w kaplicy Jemu poświęconej złożono Jego relikwie) oraz szkołę, w której zdał maturę. Na szlaku jest również „ta” cukiernia, gdzie odbywały się słynne zawody w jedzeniu kremówek, wspomniane przez Jana Pawła II. Po wiedeńskiej kawiarni pozostał dziś tylko budynek, jednak samo ciastko przetrwało w tradycji kulinarnej i można je zjeść w każdej wadowickiej cukierni.

ŁAGIEWNIKI. 17 sierpnia 2002 r. Jan Paweł II podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski, poświęcił sanktuarium w Łagiewnikach i zawierzył świat Bożemu miłosierdziu. Bazylika powstała w związku z rosnącą – m.in. za sprawą kanonizacji siostry Faustyny – popularnością kultu Bożego miłosierdzia. Wzniesienie tego obiektu stanowiło rozbudowę istniejącego już sanktuarium, ale złożonego z małych kaplic przy funkcjonującym tu od końca XIX w. klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Obiekt powstał według projektu Witolda Cęckiewicza. W centrum prezbiterium jest obraz Jezusa Miłosiernego, otoczony krzewem miotanym przez wichry – ma to symbolizować człowieka targanego przez problemy i znajdującego ukojenie w Bogu. Przy wejściu do bazyliki w ścianę wmurowano kamień węgielny z Golgoty, który ojciec święty pobłogosławił w 1997 r. Na tablicy wyryto słowa św. Faustyny: "Bóg jest miłością i miłosierdziem" oraz słowa Jana Pawła II: "Bądźcie apostołami Bożego miłosierdzia". Obok kościoła jest 77-metrowa wieża widokowa zwieńczona krzyżem.

Byliśmy również wSanktuarium świętego Jana Pawła II, które  powstało
w ramach Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Sanktuarium należy do najmłodszych tego typu ośrodków w Polsce. W 2011 roku rozpoczął się oficjalny kult polskiego papieża
w tym właśnie miejscu. Sanktuarium składa się z kościoła dolnego i górnego. W tym pierwszym (Kościół Relikwii) msze odprawiane są w dni powszednie, w drugim –
w niedziele i święta. W Sanktuarium przechowywane są relikwie. Są to krew papieża Polaka, zamknięta w szklanej szkatule, umieszczona wewnątrz marmurowego ołtarza. A także sutanna, w którą święty Jan Paweł II ubrany był 13 maja 1981 roku w czasie zamachu na jego osobę, która znajduje się w szklanej gablocie w Kościele Górnym oraz papieski krzyż pastoralny oraz ornat wraz z mitrą. W Kaplicy Kapłańskiej można zobaczyć także płytę z grobu Jana Pawła II pochodzącą z Grot Watykańskich Bazyliki świętego Piotra w Rzymie. Sanktuarium zostało uroczyście poświęcone 16 października 2016 roku, w 38. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. 

CZĘSTOCHOWA – JASNA GÓRA, po zakwaterowaniu już o godz. 21.00 uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim. We wnętrzach Kaplicy Matki Bożej powitał nas
i pobłogosławił Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga.  Następnie o północy odprawiono uroczystą Mszę Świętą dla pielgrzymów naszej Archidiecezji.

Ostatniego dnia pielgrzymki (w sobotę 24 września) o godz. 9.00 uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, którą poprowadził nas Arcybiskup Andrzej Dzięga. Po szczególnym błogosławieństwie biskupa, przyszedł czas na powrót do domu, do Gryfic.

Pielgrzymka jest dla Nas czasem poznawania samych siebie i ofiarowania Bogu swoich codziennych trudów, a także zmagania się z bolączkami i materialnymi przyzwyczajeniami. To czas, kiedy można dostrzec jak czasem trudno pogodzić stronę duchową ze stroną fizyczną - uczestniczyć w Eucharystii, modlić się, śpiewać, wtedy, gdy nie ma się na to ochoty, bo jest się niewyspanym, bo coś Nas boli. Jednak pomimo wielu trudów, pielgrzymowanie jest ogromną radością. To szczęście towarzyszy Nam przez całą drogę, osiągając swój szczyt przed tronem Czarnej Madonny, kiedy zapominamy o wszystkichniedogodnościach. Klimat modlitwy, braterstwa, troski, bezinteresownej pomocy, dobroci i miłości każdemu pątnikowi dodają skrzydeł. Można, więc spostrzec, że pielgrzymowanie jest swoistą szkołą życia i miłości. Jak mówią słowa piosenki: „Wybierz się, wybierz się razem z nami na wspaniały pielgrzymkowy szlak, jeśli będziesz szedł wytrwale to na Jasnej Górze w Jej obliczu ujrzysz Boga znak”.

 

 

                                               Natalia Urbanowicz

 

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP

ul. 3 Maja nr 17
72-300 GRYFICE

Telefon

tel. 91 384 24 13

Kancelaria parafialna

Wtorki, Środy, Piątki
w godzinach:
11.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00.