Previous Next

Pielgrzymka autokarowa grupy wiernych parafii pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny w Gryficach.

 

Gryfice 23 czerwca 2023

 

 

            W dniach 17 – 19 czerwca 2023 roku odbyła się pielgrzymka autokarowa grupy wiernych parafii pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny w Gryficach. Podstawowym celem pielgrzymki było uczestnictwo w ogólnopolskim czuwaniu grup Modlitwy Ojca Pio w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Interesujący program i świetne grono prelegentów zachęciło ks. proboszcza Kazimierza Półtoraka do skorzystania z tej formy uaktywnienia naszej, parafialnej pobożności związanej ze św. Ojcem Pio. W naszej parafii od dziewięciu lat modlimy się przed ołtarzem Ojca Pio, w którym znajdują się zarówno relikwie Świętego jak i jego obraz pięknie wykonany na płótnie, ufundowany przez Parafianina. Program czuwania:

Po zakwaterowaniu w Domu Duszpasterskim sanktuarium łagiewnickiego udaliśmy się na modlitwę Koronki do bazyliki łagiewnickiej, gdzie z trudem znaleźliśmy miejsce wśród wielotysięcznej rzeszy pielgrzymów, także tych kończących swój ogólnopolski zjazd w ramach formacji Zespołów Caritas oraz grup modlitewnych Straży Honorowej Najśw. Serca Jezusowego. O godzinie 18:00 byliśmy już w mniejszej, choć także bardzo licznej grupie Grup Modlitwy Ojca Pio na uroczystej Mszy św. celebrowanej przez liczne grono kapłanów na czele z bpem Janem Zającem przeżywającym swoją 60. Rocznicę Święceń kapłańskich. Wspaniała oprawa muzyczna i gorliwa modlitwa przedstawicieli Grup Modlitwy Ojca Pio stały się dobrym początkiem niezapomnianego czuwania modlitewnego do późnych godzin nocnych. Uczestniczyliśmy w konferencjach (O.Rusek, O. , Br. Błażej) czuwaniu modlitewnym pod kierunkiem ks. przepięknym śpiewie zespołu muzycznego oraz czasem na skupienie i modlitwę osobistą. Na zewnątrz bazyliki mogliśmy się zaopatrzyć w wydawnictwa, książki i materiały zarówno związane z pobożnością Świętego z Pietralciny, jak też inną tematyką religijną i formacyjną. Zwiedzić można było ciekawe wystawy w kaplicach podziemia bazyliki, obejrzeć panoramę Krakowa i okolic z wieży sanktuaryjnej. Nasze czuwanie przerwane krótkim snem w dwuosobowych pokojach zakończyliśmy kolejnego dnia uroczystą Mszą św. niedzielną, której przewodniczył nasz ks. proboszcz.

Niezapomniane zwiedzanie starego miasta w Krakowie zapewniła nam przewodnik Pani Agata, która wyposażając nas w przenośny sprzęt ze słuchawkami przeprowadziła nas, już dość zmęczonych, przez najważniejsze miejsca na Wawelu i starym mieście. Zwiedzanie zakończyliśmy pod Sukiennicami i po posiłku udaliśmy się autokarem do Częstochowy.

Jasna Góra to był kolejny cel naszej trzydniowej wyprawy, a modlitwa Apelu jasnogórskiego oraz Mszy św. kolejnego dnia o godz. 6:00 zostanie nam na długo w pamięci. Mszę św. w kaplicy Obrazu Maryi Pani Jasnogórskiej sprawowało kilkunastu kapłanów, przewodniczył i słowo Boże wygłosił nasz ks. proboszcz. Będąc tak blisko Maryi w jej wizerunku, w otoczeniu wielu wiernych, grupy dzieci pierwszokomunijnych, wymodleni i pobłogosławieni odczuwaliśmy namacalną bliskość Boga i Maryi. Mieliśmy też możliwość zwiedzania Jasnej Góry wraz z Siostrą Przewodniczką, która sugestywnie i z wielkim ładunkiem duchowym przybliżyła nam wiele nowych aspektów religijnych i historycznych klasztoru jasnogórskiego.

Jadąc już drogą powrotną zatrzymaliśmy się w sanktuarium matki Boskiej Uzdrowienie Chorych w Gidlach,  gdzie zostaliśmy poprowadzeni przez Ojców Dominikanów drogami zawierzenia Maryi na wzór wielu pokoleń pielgrzymów przybywających do tego pięknego sanktuarium z ufną modlitwa od roku 1516. Zostawiliśmy nasze intencje i prośby za chorych przy ołtarzu Matki Boskiej w wizerunku figurki cudownie odnalezionej w ziemi w XVI wieku, a zabraliśmy ze sobą głębokie umocnienie w wierze oraz Boże błogosławieństwo w symbolu „kompiołki”, czyli winka w małej buteleczce co roku święconego przez zanurzenie sanktuaryjnej cudownej figurki maryjnej z dzieciątkiem.

Modlitwa w miejscach pielgrzymiej wyprawy, modlitwa i konferencje w autokarze, radosne śpiewy orazwytworzone więzy przyjaźni i braterstwa chrześcijańskiego dały nam nowy optymizm wiary oraz ogromną siłę do przezwyciężania różnorodnych trudności naszej codzienności. Choć niektórzy z nas wahali się podejmując decyzję wyjazdu, to wracając dziękowali Bogu za ogrom przeżyć oraz wielkie wzbogacenie duchowe błogosławionego czasu pielgrzymki. Organizatorom i każdemu z uczestników pielgrzymki – wielkie dzięki za piękne trzy dni autentycznych rekolekcji.

 

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia NMP

ul. 3 Maja nr 17
72-300 GRYFICE

Telefon

tel. 91 384 24 13

Kancelaria parafialna

Wtorki, Środy, Piątki
w godzinach:
11.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00.